Hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 3 vùng

Phó Thủ tướng lưu ý trong các dự thảo cần bổ sung trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng quy hoạch trong việc quảng bá thu hút khách du lịch…

Phó
Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/hoan-thien-quy-hoach-tong-the-phat-trien-du-lich-3-vung.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s