Nhận diện tội phạm chứng khoán

Ngày 15-8, Thông tư liên tịch số 10/2013 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án NDTC, Viện KSNDTC, Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính – kế toán và…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/18/nhan-dien-toi-pham-chung-khoan.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s