Một doanh nghiệp liên doanh bị truy thu thuế hơn 10 tỷ đồng

Công ty Liên doanh TNHH Sunggeiway – Đại dương bị truy thu thuế.

Chánh
Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ra quyết định thu hồi, nộp ngân
sách Nhà nước số tiền 10.288.933.217 đồng của Công ty Liên doanh TNHH
Sunggeiway…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/18/mot-doanh-nghiep-lien-doanh-bi-truy-thu-thue-hon-10-ty-dong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s