Em mang thai hơn 6 tháng rưỡi thì toàn thân bị phù, vậy em phải làm gì?

2 tuần nay toàn thân em bị phù, tăng so với thời điểm thai được 6 tháng là 4kg. Em đi thử nước tiểu thì kết quả bình thường,

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/18/em-mang-thai-hon-6-thang-ruoi-thi-toan-than-bi-phu-vay-em-phai-lam-gi.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s