Cứ gần bạn trai là đau ngực?

Mỗi khi ở bên anh ấy, hai đứa gần gũi em lại rất đau ngực, ngực cương lên, liệu em có bị bệnh.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/18/cu-gan-ban-trai-la-dau-nguc.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s