Xây dựng chính quyền đô thị ở Tp. Hồ Chí Minh: Mô hình chính quyền hiện hành đã có nhiều bất cập

Tuy nhiên, dự thảo chính quyền đô thị ở Tp. Hồ Chí Minh dường như chỉ mới tập trung vào chính quyền, chưa thể hiện rõ vai trò trung tâm của người dân.

Theo VTV

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/xay-dung-chinh-quyen-do-thi-o-tp-ho-chi-minh-mo-hinh-chinh-quyen-hien-hanh-da-co-nhieu-bat-cap.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s