Vợ em đang điều trị lao thì có thai, giờ phải làm sao thưa BS?

Vợ em điều trị lao hạch được 6 tháng thì phát hiện mang thai. Giờ chúng em không biết nên giữ hay bỏ thai, nếu giữ thai thì thuốc có ảnh hưởng tới thai thế nào?

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/vo-em-dang-dieu-tri-lao-thi-co-thai-gio-phai-lam-sao-thua-bs.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s