TP Cần Thơ yếu thế trong thu hút vốn FDI

(TBKTSG Online) – Thành phố Cần Thơ là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương và là vùng kinh tế trọng điểm của ĐBSCL, song khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) còn thua rất xa những nơi khác.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/tp-can-tho-yeu-the-trong-thu-hut-von-fdi.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s