Tìm giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán

UBCKNN đã trình Bộ Tài chính, Chính phủ các nhóm giải pháp liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/tim-giai-phap-ho-tro-thi-truong-chung-khoan.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s