Tiêu dùng từ thẻ tín dung “Dụng” đã ổn, “tín” thì chưa: Đằng sau những “hầu bao” mua sắm

Xài trước trả sau là cách thức tiêu dùng của xã hội đương đại. Thế nhưng, khi nhu cầu cá nhân vượt quá khả năng thu nhập, con người sẽ rơi vào vòng xoáy của nợ nần.

Bởi thế, thẻ tín dụng (TTD) đang tạo ra một…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/tieu-dung-tu-the-tin-dung-dung-da-on-tin-thi-chua-dang-sau-nhung-hau-bao-mua-sam.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s