Sửa luật để ngăn chặn chính sách bị lợi dụng

Công ty TNHH Hai Min (TP HCM, chủ doanh nghiệp Đài Loan bỏ trốn) đang bị một công ty cho thuê tài chính xiết nợ. Ảnh: Vĩnh Tùng

au thời kỳ chạy đua thu hút vốn FDI, Việt Nam đang phải giải quyết nhiều hệ lụy do mặt trái chính…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/sua-luat-de-ngan-cha-n-chinh-sach-bi-loi-dung.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s