SII bán 18,37 triệu cổ phiếu cho Manila Water

Số cổ phiếu trên tương đương 31,5% vốn của SII tính theo vốn điều lệ sau khi tăng. Với giá bán 16.900 đồng/CP, dự kiến SII thu về trên 310 tỷ đồng.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/sii-ban-18-37-trieu-co-phieu-cho-manila-water.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s