Nông dân đói vốn, DN nhỏ bế tắc

Ngân hàng chỉ thích cho doanh nghiệp vay vốn, trong khi lại đưa ra nhiều rào cản khiến nông dân khó tiếp cận, phải tìm đến tín dụng đen. Kế cả khi có vốn, các DN vừa và nhỏ xoay xở trăm bề mà vẫn “sống dở chết dở”.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/18/nong-dan-doi-von-dn-nho-be-tac.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s