Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp niêm yết 2013 Doanh nghiệp niêm yết vẫn “than” vướng mắc pháp lý

Vấn đề phát hành dưới mệnh giá, nới room cho nhà đầu tư nước ngoài, giảm vốn điều lệ, thoái phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp…nhận được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp tại hội nghị.

Ngày…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/hoi-nghi-gap-mat-cac-doanh-nghiep-niem-yet-2013-doanh-nghiep-niem-yet-van-than-vuong-mac-phap-ly.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s