Gói 30.000 tỷ: Đà Nẵng dẫn đầu về cho vay hỗ trợ nhà ở với khách hàng cá nhân

Các ngân hàng đã cam kết cho vay 219 khách hàng cá nhân với số tiền là 65,57 tỷ đồng; trong đó, đã giải ngân cho 208 khách hàng với dư nợ 48,92 tỷ đồng.

Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo về kết quả 2…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/goi-30-000-ty-da-nang-dan-dau-ve-cho-vay-ho-tro-nha-o-voi-khach-hang-ca-nhan.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s