Dự án dang dở, nhiều hệ lụy

Theo PL&XH

Người dân đi cũng dở, ở không xong vì dự án treo. Ảnh: Việt Bắc

Dự án được hoàn thành sẽ mở ra nhiều đột phá về phát triển KT-XH cho 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Tuy nhiên, gần chục năm nay tuyến…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/du-an-dang-do-nhieu-he-luy.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s