Doanh nghiệp nhỏ và vừa: “Tự cứu” bằng cách nào?

Làm thế nào để các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận được vốn ngân hàng, nâng cao năng lực công nghệ trong bối cảnh kinh tế khó khăn… là chủ đề mà phóng viên đã trao đổi với các chuyên gia.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/doanh-nghiep-nho-va-vua-tu-cuu-bang-cach-nao.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s