Có phải khí hư nhiều, dạng bột làm ứ dịch vòi trứng?

Gần đây, khí hư của em ra nhiều dạng bột như bã đậu, liệu đó có phải nguyên nhân gây ứ dịch vòi trứng không ạ?

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/co-phai-khi-hu-nhieu-dang-bot-lam-u-dich-voi-trung.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s