“Chằng chịt” các khoản phải thu

Sáu tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính xuất hiện các khoản phải thu tăng đột biến.

Trong đó, có các khoản phải thu không được ghi rõ ràng từ khách hàng, từ đầu tư tài chính hay từ các công ty…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/chang-chit-cac-khoan-phai-thu.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s