Cảnh cáo trưởng Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Minh Châu, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ.

Cụ thể, ông…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/canh-cao-truong-ban-quan-ly-cac-kcn-ba-ria-vung-tau.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s