Cải thiện quản trị công ty sẽ cải thiện khả năng tiếp cận vốn

NĐT muốn có nhiều thông tin hơn nữa về hoạt động của HĐQT, chiến lược, mức độ rủi ro của DN, những sự kiện quan trọng của DN, cũng như các thông tin kế toán, tài chính có chất lượng được thể hiện trong các nội dung chú thích…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/cai-thien-quan-tri-cong-ty-se-cai-thien-kha-nang-tiep-can-von.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s