Xem cách người giàu tạo ra của cải

Bất bình đẳng trong xã hội càng tăng cao, tầng lớp người giàu càng có nhiều lợi thế để mở rộng khoảng cách với phần còn lại của xã hội.

Khi các nền kinh tế hùng mạnh nhất trên thế giới bùng nổ, chỉ có một số…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/xem-cach-nguoi-giau-tao-ra-cua-cai.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s