Warren Buffett nắm gần 100 tỷ USD cổ phiếu

Giá trị danh mục đầu tư cổ phiếu của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã đạt gần 100 tỷ USD, tương đương hơn 1/3 giá trị vốn hóa của “đế chế” Berskhire Hathaway. Những cổ phiếu được tỷ phú này mua mạnh trong…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/warren-buffett-nam-gan-100-ty-usd-co-phieu.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s