Vốn đầu tư nước ngoài (FDI): Rút ngắn khoảng cách đăng ký và giải ngân

(VEN) – Những năm gần đây, FDI vào Việt Nam được giải ngân tăng lên, khoảng cách giữa vốn đăng ký và giải ngân đã được rút ngắn. Song theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn giải ngân vẫn chưa tương xứng với vốn đăng ký và…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/von-dau-tu-nuoc-ngoai-fdi-rut-ngan-khoang-cach-dang-ky-va-giai-ngan.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s