Trung Quốc “dè chừng” với trái phiếu kho bạc Mỹ

Tháng 6 vừa qua, lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất của Washington, đã giảm lần đầu tiên trong 5 tháng.

Theo tin từ Bloomberg, mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc đã…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/trung-quoc-de-chung-voi-trai-phieu-kho-bac-my.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s