Tổng hợp giao dịch UPCoM ngày 16/8

(NDHMoney) UPCoM-Index phiên ngày 16/8 tăng 0,1 điểm lên 42,24 điểm, tương đương 0,23%.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/tong-hop-giao-dich-upcom-ngay-16-8.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s