‘Thiếu vốn FDI, chúng ta đã không được như thế này’

Nhiều quan ngại đã bắt đầu xuất hiện về tình trạng nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ bị phụ thuộc vào nước ngoài trong bối cảnh nguồn vốn FDI đang ngày càng lấn át, còn các doanh nghiệp của Việt Nam vẫn đang kiệt sức. Điều…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/thieu-von-fdi-chung-ta-da-khong-duoc-nhu-the-nay-2.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s