Tái cấu trúc ngân hàng sẽ làm sở hữu chéo phức tạp hơn?

Trong đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của Chính phủ có một nội dung “Tái cấu trúc đồng thời phải giảm thiểu và đi tới loại bỏ sở hữu chéo không đúng quy định của pháp luật đối với hệ thống tài chính”.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/tai-cau-truc-ngan-hang-se-lam-so-huu-cheo-phuc-tap-hon.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s