Số dự án bất động sản phải tạm dừng là “quá ít”!

Số dự án bất động sản phải tạm dừng triển khai mới chỉ chiếm 11% tổng số dự án, trong đó thành phố Hà Nội hiện vẫn chưa có số liệu về dự án tạm dừng.
Theo tin từ Bộ Xây dựng, trên cơ sở báo cáo của các địa…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/so-du-an-bat-dong-san-phai-tam-dung-la-qua-it.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s