Oral sex – xứng đáng được cân nhắc

Gần đây nghe nhiều tin xấu về HPV qua tình dục đường miệng, tôi hơi lo nên đề nghị ông xã tạm ngưng hình thức quan hệ này nhưng ông ấy gạt ngang.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/oral-sex-xung-dang-duoc-can-nhac.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s