OCH: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2013 giảm 22,91%

(NDHMoney) Doanh thu thuần hợp nhất quý II/2013 của CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (mã OCH – HNX) tăng 39,75%, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm 22,91%, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 32,49%.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/och-loi-nhuan-sau-thue-hop-nhat-quy-ii-2013-giam-22-91.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s