Nợ xấu các ngân hàng Trung Quốc chạm mức kỷ lục

Tính đến hết quý 2/2013, các khoản nợ không sinh lời (NPL) của các ngân hàng thương mại Trung Quốc lên tới 539,5 tỷ NDT (88 tỷ USD), chạm mức cao kỷ lục kể từ quý 2/2009, cho thấy những khó khăn mà các doanh nghiệp Trung Quốc đang đối…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/no-xau-cac-ngan-hang-trung-quoc-cham-muc-ky-luc.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s