Lai Vu bị “bỏ quên” đến bao giờ?

Giữa chính quyền tỉnh Hải Dương và 316 hộ dân xã Lai Vu chưa tìm được tiếng nói chung.

Năm 2003, khu công nghiệp Lai Vu (Hải Dương) được Tập đoàn Công
nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) khởi công xây dựng trên diện tích…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/lai-vu-bi-bo-quen-den-bao-gio.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s