Khi các doanh nghiệp mang tiền đi đầu tư

Không phải khoản đầu tư nào cũng đáng giá. Không ít doanh nghiệp vướng các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, liên doanh như những cục nợ, mà không sao thoát ra được.

Mùa báo cáo quý 2/2013 chứng kiến các…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/khi-cac-doanh-nghiep-mang-tien-di-dau-tu.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s