KDC báo lãi hợp nhất hơn 78 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2013.
Theo đó, doanh thu thuần trong quý 2 của KDC đạt 899 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/kdc-bao-lai-hop-nhat-hon-78-ty-dong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s