HNX vinh danh 30 doanh nghiệp minh bạch nhất

(NDHMoney) Ngày 16/8/2013, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức vinh danh 30 doanh nghiệp minh bạch nhất trong chương trình đánh giá quản trị công ty 2012-2013.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/hnx-vinh-danh-30-doanh-nghiep-minh-bach-nhat.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s