GDP Singapore tăng nhanh

(VEN) – Kinh tế Singapore quý II vừa qua đạt mức tăng trưởng nhanh hơn thông báo trước đây, nhờ sản xuất công nghiệp tăng được hỗ trợ bởi lĩnh vực y sinh và điện tử.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/gdp-singapore-tang-nhanh.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s