Game ngoại lấn sân game nội

Sự lấn át mạnh mẽ của các công ty phát hành trò chơi trực tuyến nước ngoài, trong khi chính sách quản lý trong nước quá bó chặt nhưng quản lý lỏng lẻo đang khiến các doanh nghiệp nội rơi vào thế đường cùng.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/game-ngoai-lan-san-game-noi.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s