“Con mắt lá khoai” nguy hiểm như vậy sao?

Dì tôi viện dẫn câu ca dao: “Những người con mắt lá khoai; liếc chồng, chồng chết, liếc trai, trai mù” rồi cho rằng cô ấy là loại phụ nữ không đoan chính.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/con-mat-la-khoai-nguy-hiem-nhu-vay-sao.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s