Con em đã 4,5 tháng mà chưa biết lẫy BS ơi!

Con em giờ đã được 4 tháng rưỡi. Hiện giờ cổ bé vẫn chưa cứng và chưa biết lẫy BS à!

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/con-em-da-4-5-thang-ma-chua-biet-lay-bs-oi.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s