“Cô bé” của em có mùi hôi khiến anh ấy ngại gần gũi, BS giúp em với

Huyết trắng của em vào ngày thứ 11 – 18 của chu kỳ kinh ra rất nhiều, có bọt và nghe mùi rất hôi, mỗi khi gần chồng thì mùi càng hôi hơn.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/co-be-cua-em-co-mui-hoi-khien-anh-ay-ngai-gan-gui-bs-giup-em-voi.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s