Chuyện ‘Nhổ bọt vào đồ ăn vì được ít tiền bo’ xôn xao Facebook tuần này

Người này kể rằng trông đoàn khách có vẻ nhiều tiền nhưng chỉ cho mình 20.000 đồng, nên khi họ gọi thêm đồ thì anh này đã tranh thủ trả đũa bằng cách nhổ vào đĩa nầm nướng và “nhìn thấy lão ăn ngon lành mà không…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/17/chuyen-nho-bot-vao-do-an-vi-duoc-it-tien-bo-xon-xao-facebook-tuan-nay.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s