10 tháng, HSG vượt hơn 39% kế hoạch lợi nhuận năm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 7/2013 và lũy kế 10 tháng đầu năm niên độ tài chính 2012-2013.Theo đó, trong riêng tháng 7/2013, sản lượng tiêu thụ của HSG đạt 54.473…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/10-thang-hsg-vuot-hon-39-ke-hoach-loi-nhuan-nam.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s