Warren Buffett cũng cần những lời khuyên

Trong cuộc đời kinh doanh của mình, Warren đã cho các nhà đầu tư rất nhiều lời khuyên và cũng nhận được rất nhiều lời khuyên bổ ích.

Warren Edward Buffett sinh ngày 30/8/1930 tại Omaha, tiểu bang Nebraska,
Hoa Kỳ, là nhà đầu…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/warren-buffett-cung-can-nhung-loi-khuyen.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s