VCG: Lỗ từ công ty liên kết liên doanh 64 tỷ đồng, quý 2 lãi ròng còn 34 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng, VCG báo lãi hợp nhất 113 tỷ đồng, tăng 17,3% so với 6 tháng đầu năm 2012.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/vcg-lo-tu-cong-ty-lien-ket-lien-doanh-64-ty-dong-quy-2-lai-rong-con-34-ty-dong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s