VCB: Nợ xấu tăng từ 2,4% tăng lên 2,81%

(NDHMoney) Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (mã VCB – HOSE) thông báo lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 1.984,44 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu lại tăng lên 2,81%.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/vcb-no-xau-tang-tu-2-4-tang-len-2-81.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s