Từ 1/10/2013, thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176 ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/tu-1-10-2013-thu-phi-cung-cap-thong-tin-doanh-nghiep.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s