Tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng biến tướng, tinh vi

Hiện nay, trên cả nước có 139 tổ chức tín dụng gồm các ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại, liên doanh, nước ngoài, ngân hàng chính sách, đầu tư phát triển… và 18 công ty tài chính, 12 công ty cho thuê tài chính, 1 quỹ tín…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/toi-pham-trong-linh-vuc-ngan-hang-ngay-cang-bien-tuong-tinh-vi.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s