Tăng trưởng của Pháp cao nhất kể từ quý 1/2011

Theo báo cáo mới công bố của Viện thống kê và nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (INSEE), trong quý 2/2013, kinh tế Pháp tăng trưởng 0,5%, mức cao nhất kể từ quý 1/2011, nhờ sức tiêu thụ nội địa tăng 0,3%.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/tang-truong-cua-phap-cao-nhat-ke-tu-quy-1-2011.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s