Tăng thuế tài nguyên và tiếng nói từ doanh nghiệp

►Việt Nam đã rớt xuống gần cuối bảng xếp hạng về độ hấp dẫn đầu tư trong lĩnh vực khoáng sản…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/tang-thue-tai-nguyen-va-tieng-noi-tu-doanh-nghiep.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s